Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MA039012 LtoMA9 Markkinointi kansainvälisessä ympäristössä 2 ECTS
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Joni Salminen ja Elina Pelto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiajattelun perusperiaatteet ja merkityksen liiketoiminnassa sekä tuntee markkinoinnin peruskäsitteet.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kuva markkinoinnin peruskäsitteistä ja markkinointiajattelusta muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kurssilla perehdytään markkinoinnin eri suuntauksiin ja niiden kehittymiseen, yritysten toimintaympäristöön markkinoinnin näkökulmasta sekä markkinoinnin keskeisiin kilpailukeinoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu "Markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä", luennot ja kirjallisuus, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Blythe, Jim. Essentials of Marketing. Harlow, Prentice Hall 2001.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese