Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LITO9004 Lto3 Projektijohtaminen 3 ECTS
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Pasi Malinen ja Sari Stenvall-Virtanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä projektityöskentelyn prosessina, tuntee keskeisimmät projektijohtamisen työkalut ja menetelmät sekä hahmottaa projektijohtamisen kokonaisuuden esimies- ja johtamistoimintojen sekä tuloksellisen projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja käytännön projektiesimerkkien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja käytännön projektiesimerkkien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento-opetus 16 t ja verkkotyöskentelyjakso.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti ja verkko-oppimisjakson kirjallinen tehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaalit ja case-materiaalit
2. Ruuska, Kai (2005 tai uudempi) Pidä projekti hallinnassa.
3. Bobby, David (2003 or newer edition) Managing Projects in Organisations. How to make the best of Time, Techniques and people.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies