Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO9004 Lto3 Projektijohtaminen 3 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Pasi Malinen ja Sari Stenvall-Virtanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä projektityöskentelyn prosessina, tuntee keskeisimmät projektijohtamisen työkalut ja menetelmät sekä hahmottaa projektijohtamisen kokonaisuuden esimies- ja johtamistoimintojen sekä tuloksellisen projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja käytännön projektiesimerkkien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja käytännön projektiesimerkkien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento-opetus 16 t ja verkkotyöskentelyjakso.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti ja verkko-oppimisjakson kirjallinen tehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaalit ja case-materiaalit
2. Ruuska, Kai (2005 tai uudempi) Pidä projekti hallinnassa.
3. Bobby, David (2003 or newer edition) Managing Projects in Organisations. How to make the best of Time, Techniques and people.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot