Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO029007 LtoJO6.1 Henkilöstöjohtaminen 3 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Juhani Kauhanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoJO6 Johtajuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen peruskäsitteistön, tunnistaa henkilöstöjohtamisen tehtäväkentän ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen strategisen roolin yrityksissä ja organisaatioissa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija saa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen johtamisen kentästä. Henkilöstöjohtamisen teorioiden, käytännön esimerkkien ja pohdintatehtävien kautta opiskelija tutustuu henkilöstöjohtamisen vastuualueisiin ja ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen, SanomaPro ,  11. painos, 2012. ISBN 978-952-63-0725-1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science