Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT013080 LtoLR7.1 Tilinpäätös ja verotus 3 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Kirsi Nieminen, lukuvuonna 2014-15: Matti Niinikoski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoLR7 Kirjanpidon perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä kirjanpidosta tuomalla mukaan verotukseen ja tilinpäätöksen lukemiseen liittyviä asioita.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvonlisäverotuksen ja elinkeinoverotuksen perusteita sekä perehdytään tilinpäätös- ja verosuunnitteluun ja tilinpäätöksen lukemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Luennot 14 h ja harjoitukset 14 h (ryhmät 1-2).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET, Ihantola, Eeva-Mari (et.al.), (2. uud. laitos, 2008 tai uudempi) Gaudeamus, Helsinki. Soveltuvin osin.
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law