Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA039003 YLJ6 Tieteellinen lukeminen ja tutkimusviestintä 4 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Rami Olkkonen

Yleiskuvaus

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2015-2016.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää osallistujat erilaisiin aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä erilaisiin tieteessä esiintyviin retorisiin ratkaisuihin väitöskirjojen pohjalta tehtävän omakohtaisen analyysin avulla.

Sisältö

Osallistuja valitsee kaksi Suomessa tai muussa Euroopan maassa julkaistua väitöskirjaa ja kirjoittaa niiden metodisista ratkaisuista kirjallisen raportin. Toisesta raportista laaditaan alustus, joka esitetään seminaarissa. Oppiminen perustuu kunkin osallistujan voimakkaaseen henkilökohtaiseen panokseen, jota yhteistoiminta ja keskustelut seminaariryhmässä tukevat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 14 t 0 t

Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä intensiiviseminaarina, joka toinen kerta suomeksi, joka toinen englanniksi. Vuonna 2015 intensiiviseminaari pidettiin suomeksi, seuraavan kerran seminaari pidetään englanniksi. Ryhmäkoolle on asetettu yläraja (12 opiskelijaa). Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta (IV periodin kurssi-ilmoittautuminen).

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • englanniksi
  • suomeksi
Essee
  • englanniksi
  • suomeksi

Raportit ja aktiivinen seminaarityöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kaksi Suomessa tai muussa Euroopan maassa julkaistua väitöskirjaa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot (Yleistieteelliset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet