Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO9030 PYLJ6 Tieteellinen lukeminen ja tutkimusviestintä 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää tohtorikoulutettavat erilaisiin aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä erilaisiin tieteessä esiintyviin retorisiin ratkaisuihin väitöskirjojen pohjalta tehtävän omakohtaisen analyysin avulla.

Sisältö

Osallistuja valitsee kaksi Suomessa julkaistua väitöskirjaa ja kirjoittaa niiden metodisista ratkaisuista kirjallisen raportin. Toisesta raportista laaditaan alustus, joka esitetään seminaarissa. Oppiminen perustuu kunkin osallistujan voimakkaaseen henkilökohtaiseen panokseen, jota yhteistoiminta ja keskustelut seminaariryhmässä tukevat.

Toteutustavat

Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä intensiiviseminaarina, "Tieteellisen lukemisen ja tutkimusviestinnän seminaari", 14 t. Ryhmäkoolle on asetettu yläraja. Lisätietoja jakson sisällöstä, aikataulusta ja ilmoittautumisesta tulee jatko-opintojen verkkosivulle.

Kurssi järjestetään lukuvuotena 2015-2016.

Vaadittavat opintosuoritukset

Raportit ja seminaarityöskentely. Loppuarvosana muodostuu seuraavasti: raportit (70 %), seminaarityöskentely ja oppimispäiväkirja (30 %)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi Suomessa julkaistua väitöskirjaa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot (Yleistieteelliset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet