Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO027070 YLJ7 Laadulliset tutkimusmenetelmät 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Tuomo Peltonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa jatko-opiskelijalle kattava ja monipuolinen tietämys laadullisista menetelmistä ja niihin liittyvistä tutkimusmetodologisista ja tieteenfilosofisista valinnoista. Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan käsitystä metodisesta ja metodologisesta tieteellisestä keskustelusta sekä väitöskirjatöissä sovelletuista erityyppisistä laadullisista
tutkimusmenetelmistä ja näiden valintojen tuottamista rajauksista ja mahdollisuuksista.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään lyhyesti myös tutkimussuunnitelman tekoa, tutkimusprosessia, tutkimusetiikkaa ja tutkimuksen kirjoitusprosessia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä; Koskinen, I.., Alasuutari, P. & Peltonen, T. Vastapaino, 2005

2. Qualitative Research, Silverman, D. Sage, 2011

3. Qualitative Research Methods, Blackwell, Weinberg, Darin (2002)

4. Understanding Social Sciences. Philosophical Introduction to the Social Sciences., Trigg, R. (2001)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot (Yleistieteelliset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos