Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO9031 PYLJ8 Tieteellinen kirjoittaminen 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio

Yleiskuvaus

Opintojaksoa ei järjestetä Porin yksikössä lukuvuonna 2015-2016.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa tohtorikoulutettavaa tieteelliseen kirjoittamiseen. Opintojakson suoritettuaan tohtorikoulutettavalla on käsitys tieteellisten aikakauskirjojen julkaisuprosesseista ja tieteellisiltä artikkeleilta edellytetyiltä vaatimuksilta.

Sisältö

Opintojaksolla tohtorikoulutettava laatii itsenäisesti tai osana kirjoittajaryhmää tieteellisen artikkelin ja lähettää sen arvioitavaksi kotimaiseen tai kansainväliseen tieteelliseen lehteen. Tohtorikoulutettava osallistuu seminaareissa myös muiden ryhmäläisten artikkelikäsikirjoitusten kehittämiseen ja saavuttaa näin omaa artikkeliaan laajemman käsityksen erilaisista ratkaisuista tieteellisessä kirjoittamisessa.

Toteutustavat

Luennot ja seminaarit yht. 28 h.

Kurssi järjestetään mahdollisesti seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen luentoihin ja seminaareihin kolmen periodin ajan. Oppimispäiväkirjan pitäminen ja palautus. Julkaisukelpoisen tieteellisen artikkelin laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Tohtorikoulutettavan on mielekästä osallistua opintojaksolle vasta kun hänellä on soveltuva aihe ja tarvittava aineisto kerätty tieteellistä artikkelia silmälläpitäen. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja sitoutumista ryhmän aikatauluun. Koska tieteellisten artikkeleiden rakenne ja logiikka on osin erilainen eri tieteenaloilla, on opintojakso suunnattu erityisesti liiketaloustieteiden tohtorikoulutettaville. Ryhmäkoolle on asetettu yläraja.

Opintojakso järjestetään Porin yksikössä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot (Yleistieteelliset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet