Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MU509002 TEV1 Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot 2 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK
Vastuuhenkilö
VTM Minna Nieminen, KTM Taija Kääriäinen, YTM Tuomas Viskari, OTK, VT Emilia Reinikainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävässä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa. Opiskelija oppii myös ymmärtämään, millainen itse on ryhmässä.

Sisältö

Opetus koostuu seuraavista aihealueista:
- Miten erottautua työmarkkinoilla
- Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
- Miten neuvottelen palkkani
- Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
- Miten toimin esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa
- Työelämän joustot ja mahdollisuudet
- Millainen olen ryhmässä

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti. Luennoilla läsnäolovelvollisuus. Opintojakso sisältää lähiopetusta yhteensä 16 h. Lähiopetus toteutetaan kahtena intensiivipäivänä. Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Lähiopetuksen aikana työskennellään myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ennakko- ja välitehtävän hyväksytty suorittaminen, osallistuminen lähiopetukseen ja kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Työmarkkina-avain, ISBN 951-9148-93-0, julkaisija: Työmarkkinakeskusjärjestöjenopashttp://www.akava.fi/files/89/Tyomarkkina_avain0507.pdf

2. Työsuhdeopas, ISBN 952-99576-3-7, julkaisija: Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot