Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132025 ES4a Suullinen viestintä 1 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Cristina Maillo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Tyydyttävä lähtötaso. Vähintään (ES0) ES1a tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opiskelija rohkaistuu ilmaisemaan itseään suullisesti ja kurssin kuluessa keskustelee yleisistä aiheista.

Sisältö

Kurssilla kerrataan alkeis- ja jatkokurssin sanastoa ja asiasisältöjä suullisten tehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi

Tunneilla tehtävät harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi yhtä aikaa ES1a-kurssin kanssa. Kurssi soveltuu myös niille jo ES1a:n suorittaneille, jotka kokevat omat puhevalmiutensa puutteellisiksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet