Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132013 ES13 Mundo hispánico 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Hyvä lähtötaso. Pakolliset perusopintojaksot. Valinnaisista opintojaksoista mielellään ainakin ES2, Lenguaje comercial ja ES8/ES9 América Latina.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa esim. Latinalaisessa Amerikassa opiskelleille tai sinne opiskelemaan aikoville mahdollisuus ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä erikoistua espanjankielisen maailman yhdistäviin ja erotteleviin tekijöihin.

Sisältö

Opiskelijan sanavarasto ja rakenteiden hallinta kehittyvät tenttimateriaalin avulla, ja hän pystyy muodostamaan kokonaiskuvan Latinalaisen Amerikan historiasta.

Toteutustavat

Kirjatentti soveltuu suoritettavaksi erityisesti (maisteri)opintojen loppuvaiheessa.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

MALAMUD, CARLOS, Historia de América, 2. painos, Alianza Editorial, Madrid 2012

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet