Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152007 RU7 Företagskommunikation 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hallita yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kirjallisesti että etenkin suullisesti ja selviytyä erilaisissa mm. raportointi- ja tiedotustilanteissa niin viestijänä kuin vastaanottajana.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään yrityksen viestintää yritysideasta ja henkilöstön rekrytoinnista neuvotteluihin ja tiedottamiseen. Opintojakson aikana vieraillaan jossakin turkulaisyrityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Osanottajien on varattava aikaa myös opintokäyntiä ja itsenäistä työskentelyä varten.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen. Arviointi tapahtuu opintojakson aikana suoritettujen tehtävien ja viestintävalmiuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintomoniste ja yritysten esitteitä, mainoksia, lehdistötiedotteita ym. sekä verkossa olevaa yritysten materiaalia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet