Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152011 RU11 Självständiga studier 1–5 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti opiskelijan lähtökohdasta.

Sisältö

1. Opiskelija perehtyy syvällisemmin esim. johonkin kielen osa-alueeseen lukemalla sovittu määrä kirjallisuutta (1-5 op) TAI
2. seuraamalla ennalta sovittua aihetta tiedotusvälineistä n. 2-4 viikon ajan (1-2 op) TAI
3. kirjoittamalla blogia esim. opiskelijavaihdon aikana (1-3 op).

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen ja/tai suullinen kuulustelu tai raportti. Kirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk

Lisätietoja

Kirjallisuusluettelo on intranetissä. Ennen tenttiin ilmoittautumista on otettava yhteyttä kunkin kirjan yhteydessä mainittuun opettajaan. Opintojakson voi suorittaa 1-3 osassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet