Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122032 RA21 Compréhension de textes 2 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Les étudiants développent leur connaissance des structures grammaticales et du vocabulaire et améliorent leur compréhension du français écrit.

Sisältö

Etude d'articles de la presse économique, de lettres d'affaires, d'extraits de littérature francophone. Les étudiants lisent chaque semaine des textes et les étudient en profondeur.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Participation active au cours, travaux écrits.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-2015.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Matériel distribué en cours.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet