Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142004 VE2b Liikekielen jatkokurssi 2 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä.

Sisältö

Opintojaksossa harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: miten solmitaan liikesuhteita, miten otetaan vastaan vieraita, miten esitellään yritystä, miten toimitaan isäntänä/emäntänä, mistä keskustellaan, miten kerrotaan kaupungin nähtävyyksistä ja venäläisestä tapakulttuurista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Portfolio
 • venäjäksi
Essee
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. DONNER, VIRPI; HYTTINEN, RIITTA, Käydäänpä asiaan! (kpl 5-9) Kopijyvä Oy 2011, toinen painos
2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Keuruu 2011
3. VE2b LIIKEKIELEN JATKOKURSSI 2 (opetusmoniste), Lehtonen, Valentina

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet