Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142009 VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
VE4 ja VE6

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia lukemaan ja laatimaan venäjänkielisiä asiakirjoja opettajan ohjauksella.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavia asiakirjoja: myyntikirje, tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus, reklamaatio, kutsu, matkaohjelma, onnittelu ja kiitoskirje.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Käännöstyöt, kirjallinen työ sekä jatkuva arviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamaa materiaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet