Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063050 TMS42/TSS10 Kulutustilat ja kuluttajan aluekäyttäytyminen 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
TM062060 TM41/MA16 "Johdatus vähittäiskauppaan" tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa kulutuksen alueellisena ja sosiaalisena ilmiönä, joka toisaalta on riippuvainen aluerakenteesta, mutta toisaalta on itse aktiivisesti muuttamassa ja luomassa tätä rakennetta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa sekä aluesuunnittelun että erilaisten kaupallisten toimijoiden (esim. vähittäiskauppa ja matkailu) näkökulmasta.

Sisältö

Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat kuluttaja, kulutus ja kulutustila. Suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat syventää ja täydentää tietojaan kuluttajakäyttäytymisestä ja/tai vähittäiskaupan strategisesta suunnittelusta. (ks. lisätiedot kurssin kotisivulta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opintojakso koostuu aloitusluennosta ja seminaari-istunnoista (yhteensä 12 h), joissa keskustellaan aihepiiriin liittyvistä teemoista kurssikirjallisuuden, muun materiaalin ja opiskelijoiden pitämien alustusten pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy opiskelijan aktiivisuuden sekä esseiden (yhteensä 7 kpl) ja alustusten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Wrigley, Neil; Lowe, Michelle, Reading Retail. A Geographical Perspective on Retailing and Consumption Spaces. London, Arnold, 2002.

2. Desmond, John, Consuming Behaviour. New York, Palgrave, 2003.

3. Mansvelt, Juliana; Geographies of Consumption, London, Sage Publications 2005.

4. Anderson, Jon: Understanding cultural geography. Places and traces, Routledge 2010.

5. Kärrholm, Mattias: Retailising Space. Architecture, Retail and the Territorialisation of Public Space. Ashgate 2012.

6. Erikseen sovittavat artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet