Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG212082 LOG9 Materiaalihallinnon teknologiat ja mittarit 6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Lauri Ojala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat varsin käytännönläheisesti logistiikkatoiminnoissa käytettäviin uusimpiin teknologioihin sekä keskeisiin toimitusketjun ohjauksessa käytettäviin mittareihin. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti käyttämään e.m. mittareita sekä arvioimaan toimitusketjun hallinnassa tarvittavia järjestelmähankintoja sekä niiden vaatimien investointien kustannuksia, toteutusta, haittoja ja hyötyjä.

Sisältö

Tarkastelussa ovat mm. materiaalihallinnon sekä kuljetustoimintojen ohjaus, kaluston hallinta ja rahoitus; toimitusketjun hallinta ja toimintojen suunnittelussa käytettävät järjestelmät. Harjoitteiden kautta käydään läpi keskeiset toimitusketjun ohjauksessa käytettävät mittarit ja mittaustavat. Kurssilla käsitellään myös logistiikkakeskusinvestointeja ja niiden suunnittelua eri toimijoiden kannalta. Yritysesimerkein ja -vierailuin perehdytään mm. toimipaikka- ja reittisuunnitteluun; varastojärjestelmiin (RFID:n käyttö, ääniohjaus, automaattivarastot); toimitusketjun hallinnan tietojärjestelmiin sekä niihin liittyviin mobiiliratkaisuihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

LOG9 "Materiaalihallinnon teknologiat ja mittarit" luennot 12 t (Ojala ja vierailijat 2 t/vko), ja harjoitukset (nn) 12 t ja yritysvierailut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kotitenttinä suoritettavat tehtävät, jotka koostuvat mm. laskentaharjoituksista (toimitusketjun mittarit) sekä laajahkosta kirjallisesti esitettävästä analyysistä annetuista tehtävistä yhtenäistä raportointirunkoa käyttäen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pohlen, T. L., Klammer, T. P. ja Cokins, G., The Handbook of Supply Chain Costing. Lombard, IL, CSCMP 2009.
  2. Sakki, Jouni, Tilaus-toimitusketjun hallinta: B2B -vähemmällä enemmän, 7. painos. Vantaa, Hakapaino 2009.
  3. Muu kurssiin liittyvä materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet