Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0013 Aa3/aPEDA p3. Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: professori Heikki Silvennoinen ja yliopistonlehtori Anne Laiho

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta.

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät
- aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä
- työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen
- koulutus aikuisen elämässä
- aikuispedagogisia kysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen seminaareihin sekä projektityön laatiminen pienryhmässä. Projektityö perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja työn laatimisessa voidaan hyödyntää tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos