Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032014 MA13 Markkinointiviestintä 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän keinojen ja eri medioiden kokonaisuuden sekä osaa laatia IMC-ajattelua noudattavan markkinointiviestintäsuunnitelman, erityisesti painottuen uusiin mediamahdollisuuksiin.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinointiviestinnän eri keinoihin ja niiden erityispiirteisiin sekä selvitetään markkinointiviestinnän tehtävät ja vaikutukset alaan liittyvän tutkimuksen kautta. Lisäksi tarkastellaan kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän roolia ja merkitystä brändin ja imagon rakentamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Keväällä 2016 MUUTOS:
Luennot (24 t, 4 vt) Ulla Hakala III-periodi.
Harjoitukset (18 t) Ulla Hakala IV-periodi

Keväällä 2015 luennot (20 t) ajalla 21.-24.4.2015 intensiiviopetuksena, Michael Belch, San Diego State University, USA.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentti (luennot + kirjallisuus) sekä harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2-3 vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Belch George E.; Belch Michael A., Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective. 10th edition. Boston, McGraw-Hill 2013.
  2. Tuten Tracy L.; Solomon Michael R., Social media marketing. Upper Saddle River, NJ. Pearson 2013.
  3. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032040 MA5.

Osallistujien maksimimäärä 70, etusijalla markkinoinnin pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet