Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033066 MAS32/TSS9 Kulutuskulttuuri ja markkinointijärjestelmä 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Henri Kemppi; lukuvuonna 2014-15: Rami Olkkonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kulutuskulttuurin ja markkinointisysteemin väliset yhteydet sekä niiden vaikutuksen yritysten/organisaatioiden ja yhteiskunnan toimintaan. Ymmärrys kuluttamisen kulttuurista ja markkinointijärjestelmästä luo puolestaan peruspuitteet kuluttajia, yrityksiä/organisaatioita ja koko yhteiskuntaa hyödyttävälle kaupalliselle toiminnalle. Toisaalta sama ymmärrykseen pohjautuen opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella kriittisesti kulutuskulttuurin ja markkinointijärjestelmän tuottamia epäterveitä ilmiöitä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulutuskulttuuria jäsentäviin teorioiden taustaan ja niiden keskeissisältöihin. Kurssilla tuodaan esille myös markkinointijärjestelmän, erityisesti markkinointiviestinnän rooli kulutuskulttuurin tuottamisessa, muuttamisessa ja uusintamisessa.

Toteutustavat

Huom: Kurssia ei luennoida lukuvuonna 2015-16, mutta sen voi suorittaa itsenäisesti. Ohjeet kurssin itsenäiseen suorittamiseen saatavissa sähköpostitse kurssin vastuuhenkilöltä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1. Kotitentti, jolloin opiskelijat kirjoittavat itsenäisen noin 15-25 sivun mittaisen raportin luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Normaali tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Sassatelli, Roberta. Consumer culture: History, theory and politics. London, SAGE Publications Ltd. 2009.
 2. Social communication in advertising: consumption in the mediated marketplace. Leiss, William; Kline, Stephen; Jhally, Sut; Botterill, Jacqueline. Routledge 2005.
 3. Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit (4–8 kpl).

Lisätietoja

Opintojakson sisällöstä ja suoritusmuodoista kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA033040 MAS5/TSS9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet