Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033067 MAS33 Mainonta ja media 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan edeltävänä MA13:n suorittamista.

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa 2015-16.

Osaamistavoitteet

Viestintä on keskeinen osa kaikkea yhteiskunnallista ja taloudellista toimintaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mainonnan ja median muuttuvan ja integroituneen roolin yhteiskunnassa ja taloudessa. Opiskelija osaa analysoida mainontaa ja mediailmiöitä sekä ympäröivää mediatodellisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mainonnan suunnittelun ja mediaviestinnän keskeisimpiin teorioihin ja näkökulmiin, joita voidaan soveltaa analysoitaessa viestinnän vaikutuksia, käyttötarkoituksia ja merkityksiä. Esimerkkien ja interaktiivisuuden avulla luodaan ymmärrystä siitä, mihin viestinnän suunnittelussa ja käytössä tulisi kiinnittää huomiota. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on myös tuntemus menetelmistä, joiden avulla mainontaa voidaan tutkia ja tulkita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syksyllä 2014 johdantoluento (2 t Hakala) + Mainostorstai (6 t.) Intensiiviopetus (11/2014)englanniksi (16 t) Larry Percy, USA.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-5. vsk
Opintojakso on opetustarjonnassa joka toinen lukuvuosi.
Ei tarjonnassa 2015-16.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pardun, Carol J. Advertising and society. Controversies and consequences. Chichester, Wiley-Blackwell 2009 (tai uudempi).
  2. Percy, Larry; Elliott, Richard. Strategic advertising management. New York, Oxford University Press 2009 (tai uudempi).
  3. Sullivan John L. Media Audiences. Effects, Users, Institutions, and Power. Los Angeles, Sage 2013.
  4. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson MAS6 Mediaviestintä, ei voi suorittaa tätä kurssia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet