Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAPA0639 TMY Talousmaantieteen perusteet 3 op
Vastuutaho
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet tarkastella taloudellista toimintaa alueellisesta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä kykenee hyödyntämään niitä opinnoissaan ja erilaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Taloudellinen toiminta on vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojaksolla pohditaan, mitä tämä tarkoittaa yritysten ja muiden talouden toimijoiden näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat globalisaatio, yritysten sijaintiin liittyvät kysymykset; kuluttajien alueellinen käyttäytyminen (ml. matkailu) ja vastuullinen liiketoiminta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriohjelman ensimmäinen syyslukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Coe, Neil M.; Kelly, Philip F.; Yeung, Henry W.C., Economic Geography. A Contemporary Introduction. 2nd edition, Wiley 2013. Luvut 1–3, 8–12 ja 15–16.

Lisätietoja

Opintojakson voivat suorittaa vain Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot