Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA030001 MAY Markkinoinnin perusteet 4 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-2016: Miia Grenman; lukuvuonna 2014-2015: Henri Kemppi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot markkinoinnista yrityksen funktiona ja tutustuttaa opiskelijat markkinointiajatteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajasti, mitä markkinointi voi olla, hänellä on perustiedot markkinoinnista yrityksen toimintona ja hän ymmärtää millaisia markkinoinnillisia päätöksiä yritystoiminnassa tehdään.

Sisältö

Kurssilla perehdytään markkinoinnin eri suuntauksiin ja niiden kehittymiseen, markkinoinnin kilpailukeinoihin, yrityksen liiketoimintaan vaikuttaviin tekijöihin ja ostokäyttäytymiseen. Opetuksessa tuodaan vahvasti esiin teoreettinen tausta, mutta opetus konkretisoi vahvasti niiden ilmentymistä myös käytännössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. A framework for marketing management: Global edition, 5th ed. New Jersey, Pearson Higher Education 2011.
  2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet