Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032007 MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-2016: Miia Grénman ja Samuel Piha; lukuvuonna 2014-2015: Rami Olkkonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuluttajakäyttäytymiseen, erityisesti kuluttajan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavat yksilölliset-, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Opiskelija osaa soveltaa kuluttajakäyttäytymisen perustietämystä markkinoinnin suunnittelussa ja ymmärtää kuluttajaymmärryksen merkityksen markkinaorientoituneen toiminnan peruslähtökohtana.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin, ts. kuluttajiin biologisina olentoina, yksilöinä, ryhmien ja kulttuurien jäseninä sekä päätöksentekijöinä. Kurssi muodostuu luento-opetuksesta ja opiskelijoiden ryhmätöinä tekemästä harjoitustyöstä. Lukuvuonna 2015-16 osa kurssin luennoista käsittelee kuluttajakäyttäytymistä evoluutiopsykologisesta näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

1. Kirjallinen kuulustelu MA032008 MA12.1 Kuluttajakäyttäytyminen, 4 op
2. Harjoitustyö MA032009 MA12.2 Kuluttajakäyttäytyminen, 2 op
Pienryhmissä tehtävä harjoitustyö on pakollinen ja se arvostellaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Consumer Behaviour: A European Perspective.  Solomon, Michael.../et al./4th ed., Harlow, Pearson Education 2010.
  2. Saad, Gad, The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferraris, Pornography, and Gift Giving Reveal about Human Nature. Prometheus Books 2011.

  3. Luennoitsijan erikseen ilmoittama artikkelilukemisto.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032010 MA2.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet