Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032023 MA26/LOG14 Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta 4–7 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Kaisa Saastamoinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy hahmottamaan yritysten jakelutieratkaisuja ja jakelusuhteisiin liittyviä johtamisongelmia ja arvioimaan kaupan ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään jakelun johtamisen keskeisiin kysymyksiin sekä kaupan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

1. Luentokurssi "Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta", 2*3 t (Saastamoinen) + 2*3 t (Mitronen) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana sl I 2015. Kaikille pakollinen luentokurssiin ja kirjallisuuteen liittyvä kuulustelu (Saastamoinen).

2. Harjoitustyö "Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta" (Saastamoinen, 3 op). Harjoitustyö on pakollinen Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu:
MA032024 MA26.1/LOG14.1 Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta, luennot ja kirjallisuus, 4 op
Harjoitustyö:
KAPA2001 MA26.2/LOG14.2 Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta, harjoitustyö, 3 op.
Harjoitustyö on pakollinen Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Rosenbloom, Bert. Marketing channels: a management view. 8th ed., Stamford, Cengage Learning 2013.
  2. Kautto, Matti; Lindblom, Arto; Mitronen, Lasse. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki, Talentum 2008.

Lisätietoja

Kurssille valitaan enintään 60 opiskelijaa - etusijalla valinnassa ovat Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032071 MA12/LOG14.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet