Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL0008 P.1 TALOUSSOSIOLOGIAN PERUSTEET 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Luennot Pekka Räsänen; Kirjallisuus Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu taloudellista toimintaa ohjaaviin ja kehystäviin tekijöihin sosiologisesta näkökulmasta. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä erilaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja taloudellisten toimijoiden välisiä suhteita sekä tunnistaa ajassa tapahtuvien sosiaalisten, kulttuuristen sekä teknisten muutosten vaikutuksia taloudelliseen toimintaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan taloussosiologian ominaispiirteisiin sekä tarkastellaan oppiaineen suhdetta muihin sosiaalitieteisiin sekä taloustieteeseen. Tarkastelun kohteena ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt kansallisesta ja globaalista näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot, pakollinen pääaineopiskelijoille Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- ja kirjatentti, pakollinen pääaineopiskelijoille Kirjallinen tentti 3 op
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Laajempi kirjatentti, vain sivuaineopiskelijoille Kirjallinen tentti 3 op
 • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Taloussosiologia)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet