Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0165 A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA, LUKUPIIRI 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloussosiologisen teorian ja tutkimuksen keskeisen annin erityisesti yhteiskuntatieteille ja kauppa-/taloustieteille.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy taloussosiologian nykysuuntauksiin ja ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jonka pohjalta pidetään suullisia alustuksia ja keskustellaan viikoittaisissa lukupiiritapaamisissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri 12 t 0 t

Lukupiiri, 12 t (2 vt). Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla, mutta kurssilla on paikkoja myös sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa lukupiirin sijaan myös kotitentin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kotitentti - Vain sivuaineopiskelijoille Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Vaadittaviin opintosuorituksiin kuuluvat kirjalliset työt, suullisesti esitettävät alustukset lukupiirissä käsiteltävistä artikkeleista sekä aktiivinen osallistuminen lukupiirin istuntoihin ja siellä käytävään keskusteluun. Mahdolliset poissaolot on korvattava kirjallisilla töillä. Arvosanan määräytyminen: kirjalliset työt (50 %), suullinen alustus (20 %) ja aktiivisuus tunnilla (30 %).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin vastuuhenkilön ilmoittama lukemisto, joka on saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet