Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM069001 MALIe1 Johdatus matkailuliiketoimintaan 3 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Janne Lindstedt
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää matkailuyritysten liiketoiminnan erityispiirteet. Lisäksi opiskelija tuntee matkailualan keskeiset kehittäjä- ja tutkimusorganisaatiot sekä tieteelliset julkaisut.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan matkailuliiketoimintaan eri näkökulmista. Perehdymme matkailuyrityksiin ja alan keskeisiin organisaatioihin sekä kansallisen tason matkailustrategiaan ja matkailututkimukseen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely verkkokurssilla

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitukset, itsenäinen työskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköinen materiaali oppimisympäristössä (Moodle2)

Lisätietoja

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen muita Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuuden opintojaksoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet