Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Kansantaloustiede
KT042111 KT9 Ympäristötalouden perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja

Osaamistavoitteet

Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen taloudellisten kausaliteettien hallinta on yhä tärkeämpiä myös käytännön elinkeinoelämän kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa luonnon ja talouden väliset olennaiset vuorovaikutussuhteet, ymmärtää ympäristöongelmien taloudelliset ulottuvuudet, hahmottaa kestävän kehityksen problematiikan ja tuntee ympäristöpolitiikan perusteet

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ympäristötaloustieteeseen ja luonnonvaratalouteen hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat ympäristöongelmat taloudellisena ilmiönä ja hyvinvointi, ympäristönsuojelun ohjauskeinot, arvottamismenetelmät, kustannus-hyöty-analyysi, luonnonvarojen optimaalinen käyttö sekä talouskasvu ja kestävä kehitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT9 Ympäristötalouden perusteet, luentoja 24 t, Teemu Haukioja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu 042004 KT9 Ympäristötalouden perusteet, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava teos luennoitsijan määräämin osin:
Elements of Ecological Economics. Eriksson, Ralf, Andersson, Jan Otto(2010) 978-0-415-47381-1.
Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet