Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043009 KTSe7 Instituutiotaloustieteen jatkokurssi 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia näkemään instituutioiden merkitys talouden toiminnassa. Opiskelija perehtyy instituutioita käsitteleviin oppisuuntiin, harjaantuu laatimaan esseitä aineiston pohjalta ja saa virikkeitä opinnäytetyöhön.

Sisältö

Kurssin aineistona on kahdeksan valinnaista artikkelia tai kirjan lukua instituutiotaloustieteen alalta. Oppimistehtävien anto, palautus ja kommentointi tapahtuvat sähköpostilla. Jos tehtävä hylätään, kurssi voidaan suorittaa loppuun vain erityistapauksissa kirjallisella kuulustelulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Esseet, referaatit ja muut harjoitustyöt (ei kirjallista kuulustelua) KT043009 KTSe7 Instituutiotaloustiede, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

4. tai 5. vsk, virtuaalikurssi. Kurssi voidaan aloittaa sovittuun aikaan milloin tahansa.

Ei opetustarjonnassa 2015-16.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet