Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV2007 Oikeustaloustiede erityisesti varallisuusoikeudessa 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Mähönen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssin pakollisena edeltävänä opintojaksona on OTMV2006 Introduction to Law and Economics -kurssi TAI sitä aikaisemmin tarjolla ollut OTMV1006 Oikeustaloustiede I: Johdatus oikeustaloustieteeseen -kurssi. Muut opintojaksoa edeltävät taloustieteelliset opinnot eivät ole välttämättömiä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet soveltaa oikeustaloustiedettä erityisesti varallisuusoikeudellisessa tutkimuksessa. Opiskelija tuntee kurssin suoritettuaan taloustieteellisen näkökulman varallisuusoikeuksiin ja niiden suojaamiseen, tehokkaan vaihdannan edellytyksiin, immateriaalioikeuksiin, sopimusvapauteen, sopimusrikkomusten seuraamuksiin, tuottamusvastuuseen ja ankaraan vastuuseen, korvattavien vahinkojen alan ja suuruuden määrittämiseen sekä yrityksen taloustieteen peruskysymyksiin.

Sisältö

Oikeustaloustiede yksityisoikeudellisessa tutkimuksessa, erityisesti sopimus-, vahingonkorvaus- ja kauppaoikeudessa.

Toteutustavat

Luento-opetus: 20 t
Pienryhmäopetus: 1 t/opiskelija
Itsenäinen työskentely: seminaarityön laatiminen
Verkkotyöskentelyn osuus: opetuskeskustelu Moodle2:ssa

Seminaarityöskentely 10-15 hengen opetusryhmissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Läsnäolo (75 %) seminaareissa on kurssin läpäisyn edellytys.

Jokainen opiskelija laatii seminaareja varten n. 15-sivuisen kirjoituksen kurssiin kuuluvasta erityiskysymyksestä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen työn perusteella siten, että osallistumisaktiviteetti luentoihin, virtuaaliopetuskeskusteluun ja seminaareihin vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti 15 prosentilla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja muu Moodle2:ssa jaettu tai osoitettu materiaali

Lisätietoja

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto