Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1008 Oikeustaloustieteen oppisuunnat 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Mähönen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssin pakollisena edeltävänä opintojaksona on OTMV2006 Introduction to Law and Economics -kurssi TAI sitä aikaisemmin tarjolla ollut OTMV1006 Oikeustaloustiede I: Johdatus oikeustaloustieteeseen -kurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa syvällisempi tietämys oikeustaloustieteen eri oppisuunnista.

Sisältö

Kirjatentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mercuro, Nicholas - Medema, Steven G.: Economics and the law: From Posner to post-modernism, 2d ed. 2006 (385 s.) tai uudempi painos

Bouckaert, Boudewijn - De Geest, Gerrit (eds.): Encyclopedia of Law and Economics, Volume I: The History and Methodology of Law and Economics, 2000, jaksot 0500 Schools and Approaches ja 0600 Law & Economics versus Related Disciplines s. 402-789, (388 s.) lukuunottamatta kirjallisuusluetteloita. Saatavilla: http://encyclo.findlaw.com/tablebib.htmlLisätietoja

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto