Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032101 MA15/KV14/LR15 Sijoittajaviestintä 4 op

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lv. 2011-2012.
Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kheittää opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää sijoitusviestinnän merkitys ja sen kytkökset yrityksen eri toimintoihin sekä ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin, Jakson lähtökohtana on "corporate governance" -käsite, joka viittaa lähinnä yrityksen omistajalähtöiseen, mutta myös muiden sidosryhmien vaatimuksia huomioivaan ohjaukseen ja viestintään. Osake- ja rahoitusmarkkinoihin liittyvää sijoitusviestintää tarkastellaan yrityksen liiketoimintastrategian, yritysten sijoittajsuhdetehtävissä toimivien, sijoittajien, analyytikoiden ja median näkökulmista.

Jaksossa korostuvat erityisesti osakemarkkinoiden toimijoiden odotukset viestinnältä sekä viestinnän kanavat, vaikutusmahdollisuudet ja yrityksen maineen hallinta. Sijoittajsuhteiden tarkastelu pyritään kytkemään myös toimintaympäristön, kuten kansainvälistymisen sekä osake- ja rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön, aiheuttamiin muutoksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luentokurssi MA15 "Sijoittajaviestintä" 20t (4 vt, TuKKK:n opettajia sekä vierailevia luennoitsijoita, opetus annetaan viiden viikon aikana)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. MARS, MINNA; VIRTANEN, MARJATTA; VIRTANEN, OLLI, Sijoittajaviestinä strategisena työkaluna. Helsinki, Edita 2000.
  2. HIRVONEN, AHTI; NISKAKANGAS, HEIKKI; STEINER, MAJ-LIS, Corporate Governance hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely. Juva, WSOY 2003.
  3. Luennoilla jaettava materiaali.

 

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 032101 MA15/202150 KV14/012031 LT15

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet