Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR223800 YRPG Pro gradu -tutkielma 30 op

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Pro gradu -tutkielman työskentelyssä opiskelija laatii itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön, ts. muodostaa tutkimusongelmat, laatii teoreettisen viitekehyksen, kerää ja analysoi aineistoa sekä harjoittaa tieteellisiä argumentointi- ja keskustelutaitojaan. Tutkielmatyöskentely kestää kaksi lukukautta, joiden aikana opiskelija laatii kaksi tutkimusraporttia.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjaus 56 t (2 vt). Lukuvuonna 2014-2015 opetus järjestetään yhteistyössä johtamisen ja organisoinnin kanssa.
Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

YR223800 YRPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
YR223801 YRPG Kypsyyskoe (yrittäjyys)painoton.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kevään 2016 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 5.-18.10.2015.
Syksyn 2016 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 8.-21.2.2016.
Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin
aiheen mukaan. Yhteyshenkilö on johtamisen ja organisoinnin
koulutus- ja tutkimussihteeri.
Jakson voivat suorittaa vain yrittäjyyden pääaineopiskelijat. Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu. Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing-opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä. (kts. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).
Pro gradu-tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Compulsory studies (Yrittäjyys)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos