Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR220001 YRY Yrittäjyys 3 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Laura Niemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuuden ja hänellä on perustiedot yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. Kurssin harjoitustehtävä antaa opiskelijalle tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyysprosessin alkuvaiheista, yritysidean ideoinnista sekä sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kohti liikeideaa.

Sisältö

Yrittäjyyttä lähestytään kurssilla liiketoiminnan, yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmista. Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyden keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Luennot 10 t. Tiimityönä suoritettava harjoitustehtävän loppuseminaari 4 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu luennoista ja kurssikirjallisuudesta sekä tiimityönä suoritettava harjoitustehtävä. Kurssin suorittaminen edellyttää loppuseminaariin osallistumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. David J. Storey & Francis J. Greene (2010) Small Business and Entrepreneurship, Pearson Education Limited, Harlow, England. (Luennoilla ilmoitettavin osin.)

2. Moodle 2:ssa jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Compulsory studies (Yrittäjyys)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos