Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH000033 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Opintotoimisto, taloustieteen laitoksen amanuenssi, maisteriohjelmien koordinaattorit, HOPS-yhteyshenkilöt

Osaamistavoitteet

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadittuaan ja opintonsa aikataulutettuaan opiskelija ymmärtää tutkintorakenteen ja osaa hahmottaa tutkintonsa kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on, että opiskelija pystyy suunnittelemaan opintonsa tutkinnon tavoitesuoritusajat huomioiden, ja että hän osaa itsenäisesti päivittää HOPSiaan.

Sisältö

Maisterin tutkinto-opinto-oikeuden saaneen opiskelijan tulee KTK:ksi valmistumisen yhteydessä laatia KTM-HOPS, jossa opiskelija ilmoittaa pääaineensa mahdollisen erikoistumissuuntavalinnan.

Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan tulee tutkintoon johtavien opintojen alkaessa laatia HOPS, joka sisältää myös mahdollisen erikoistumissuuntavalinnan sekä täydentävät opinnot.

Pääaine vahvistaa mahdollisen erikoistumissuuntavalinnan HOPSin hyväksymisen yhteydessä.

HOPSit tarkistetaan, minkä avulla varmistetaan että opiskelija ymmärtää tutkintorakenteen ja kykenee myöhemmin päivittämään opintosuunnitelmaansa itsenäisesti. HOPSin laadinta on pakollista, ja siitä saa vuosikurssista 2014 alkaen suoritusmerkinnän.

Mikäli opiskelija vaihtaa pääainetta tai erikoistumissuuntaa pääaineen sisällä, tulee HOPS päivittää ja tarkistuttaa uudelleen.

HOPS laaditaan sähköisessä HOPS-järjestelmässä osoitteessa https://nettiopsu.utu.fi/hops

Pelkästään maisterivaiheeseen tulleet opiskelijat laativat HOPSin heti opintojensa alussa erikseen ohjeistettavalla tavalla.

HOPSin laadinnan tueksi on saatavilla runsaasti ohjausta. Intrassa on omat HOPS-sivut, joissa on mm. annettu ohjeita sähköisen järjestelmän käyttöön sekä lueteltu HOPS-yhteyshenkilöt kunkin aineen osalta. Opintotoimisto, taloustieteen laitoksen amanuenssi, HOPS-yhteyshenkilöt ja maisteriohjelmien koordinaattorit tarjoavat apua ja ohjeita HOPSin laatimiseen. Opintotoimisto järjestää 1. vuosikurssin KTK/KTM-opiskelijoille keväällä HOPS-infon, jossa ohjeistetaan opiskelijoita tarkemmin. Erikseen järjestettävillä HOPS-klinikoilla tutustutaan HOPS-järjestelmän käyttöön. Lisäksi pääaineet järjestävät omia pääaineinfoja, joissa on mahdollista tutustua aineen tarjontaan ja urapolkuihin. Taloustieteen laitoksella on oma ohjeistuksensa VTK/VTM-opiskelijoille. Saatavilla olevaa ohjausta kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

KTK:ksi / VTK:ksi valmistumisen yhteydessä.

Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat: 1. opiskeluvuoden syksyllä.

Lisätietoja

Intranetin Opintojen suunnittelu ja HOPS -sivut, opintotoimisto, taloustieteen laitoksen amanuenssi, HOPS-yhteyshenkilöt ja maisteriohjelmien koordinaattorit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTM kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot