Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ090002 TJY2 Tietohallinnon perusteet 3 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tietojärjestelmätieteestä tieteenalana, hän tuntee tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietää tietotekniikan sovellusalueet yrityksen toiminnassa, ymmärtää sillä saavutettavat strategisen ja operatiivisen tason hyödyt ja sen merkityksen toiminnan ohjauksessa ja yrityksen johtamisessa. Lisäksi hän ymmärtää tietohallinnon luonteen ja tehtävät yhtenä yrityksen toimintona ja sen suhteen muihin toimintoihin.

Sisältö

Tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietotekniikan kehitys, yrityksen tietojärjestelmät, tietohallinto yrityksen toimintona, tietotekniikan hyödyt ja riskit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Piccoli, Gabriele, Information systems for managers: texts & cases. Hoboken, NJ, Wiley 2012.

2. Luennot ja niihin liittyvä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Tietojärjestelmätiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos