Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1009 Henkilöstöasiat käytännössä 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Seppo Koskinen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ONOM1004 Työoikeus

Osaamistavoitteet

Kurssi on erikoistumisjakso työ- ja virkamiesoikeudesta. Siinä opitaan hallitsemaan sekä työsuhdetta että virkasuhdetta eli palvelussuhteita koskevien asioiden hoitoon liittyvät oikeudelliset substanssi- ja menettelynormistot etenkin käytännön tilanteissa. Opiskelija ymmärtää henkilöstöasioiden juridiset normistot eli työsuhdeasiat yrityksissä sekä virkasuhdeasiat kunnissa ja valtiolla. Opiskelija oppii käsittelemään näitä monitasoisia laki- ja sopimusnormistoja käytännön kannalta erityisesti kurssiin kuuluvissa tilanneharjoituksissa ja seminaareissa. Lisäksi kurssilla opetetaan neuvottelutaitoa. Kurssi sopii työoikeudesta ja virkamiesoikeudesta kiinnostuneille.

Sisältö

- Työ- ja virkasuhteissa noudatettavien ehtojen määräytymismekanismi
- Työ- ja virkasuhteeseen valinta ja ottaminen
- Keskeisten palvelussuhteiden ehtojen sisällöt
- Neuvottelutaito, sopimiset ja muutostilanteiden hallinta
- Palvelussuhteiden päättäminen ja palvelussuhdeturva
- Oikeusturva

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Orientoivat luennot:
Työoikeuden professori luennoi keskeisistä työsuhdeasioista 10 t.
Professsori Heikki Kulla luennoi keskeisistä virkasuhdeasioista 8 t.
Tuntiopettaja VT Vesa Ullakonoja luennoi työsuojeluasioista 8 t
Seminaari, jossa opiskelijan n. 15-20 -sivuinen kirjallinen esitys käsitellään. Seminaarissa annetaan ohjausta ON-työn tekijöille.
Kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaareissa on 75 % läsnäolovelvollisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosanasta seminaarialustus ja kirjallisen seminaarityön laatu määrittää 50% ja kirjallinen tentti 50%.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Tiitinen, Kari-Pekka - Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012. 6. uudistettu painos

Elomaa, Nikolas: Ulkopuolisen työvoiman käyttö, Edita 2011

Hirvonen, Kalervo - Mäkinen, Eija: Kunnallinen viranhaltija - Oikeudellisen aseman sääntely, Edilex 2006

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto