Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1007 Vakuudet ja velkojainsuoja 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jarmo Tuomisto
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa perusteellisen yleiskuvan (a) vakuusoikeuksien perustamis-, odotus- ja selvitysvaiheen oikeudellisesta problematiikasta sekä (b) yleisestä velkojainsuojanormistosta, joka määrittää velkojien ja muiden varallisuusoikeuden haltijoiden aseman insolvenssimenettelyjen yhteydessä.

Sisältö

-Irtaimeen ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvien vakuusoikeuksien tyypit
-Vakuusoikeuksien perustaminen
-Vakuusvelkasuhde ja vakuuden realisointi
-Insolvenssimenettelyjen piiriin kuuluva omaisuus ja insolvenssimenettelyjen vaikutukset velallisen sopimussuhteisiin
-Takaisinsaanti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 28 t 0 t

Professori Jarmo Tuomisto: Vakuusoikeudet ja velkojainsuoja (20 t)
Seminaariaikaa on varattu 2 t jokaista osallistujaa kohti, minkä vuoksi seminaariosuuden enimmäismäärä on edellä ilmoitettu 28 t. Seminaaria varten osallistujat jaetaan tarvittaessa kahteen ryhmään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Läsnäolo (75 %) seminaarissa on opintojakson läpäisyn edellytys. Seminaarissa käsiteltävän seminaarikirjoituksen ohjepituus on 15-20 sivua. Arvosana määräytyy seminaarikirjoituksen ja tentin perusteella siten, että kummankin painoarvo on 50 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.
Tentissä saa käyttää lakikirjaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tepora, Jarno - Kaisto, Janne - Hakkola, Esa: Esinevakuudet, 2009 tai Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet, 2013

Tuomisto, Jarmo: Takaisinsaannista, 2012, ilman petiittijaksoja (Teos on käytettävissä myös Nelli-portaalin kautta. Hae termillä ”Suomen laki” yliopiston kirjaston etusivulla olevasta Nelli-portaalin aineistonvalintaruudusta ja osoitteessa”Suomen Laki” olevasta kohdasta ”Kirjat”.)


Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa. Seminaariosuutta varten opiskelijat jakaantuvat tarvittaessa kahteen ryhmään.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto