Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1003 Sopimusoikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
OTT Mika Viljanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ks. yleiset määräykset.

Yleiskuvaus

Kurssilla pyritään syventämään opiskelijan sopimusoikeuden tuntemusta sekä kehittämään oikeudellisen ajattelun ja argumentaation taitoja.

Osaamistavoitteet

Sopimusoikeudellisen normimateriaalin hyvä tuntemus.
Sopimusoikeudellisten teorioiden hyvä tuntemus.
Kyky tunnistaa ja ratkaista sopimuksiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
Tekstianalyysi ja argumentaatiotaitojen kehittäminen.

Sisältö

Sopimusoikeudellisia erityiskysymyksiä.
Sopimusoikeudelliset teoriat.
Tekstianalyysi- ja argumentaatiotaidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t
Lukupiiri 6 t 0 t

Luentoja sopimusoikeudellisista erityiskysymyksistä ja sopimusoikeuden teorioista.
Seminaari tehdään opiskelijan itse valitsemasta aiheesta opettajan hyväksyttyä valinnan. Työ esitellään opettajalle ja siitä saadaan palaute niin, että se voidaan esittää seminaarissa korjattuna. Tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelijaa prosessikirjoittamiseen.
Harjoituksissa opiskellaan luetaan ja analysoidaan oikeustapauksia. Kukin opiskelija esittelee ryhmälle yhden tapauksen.
Lukupiirissä käydään läpi kolme artikkelia. Tavoite on yhtäältä tutustuttaa artikkeleihin tieteellisen kirjoittamisen muotona ja selvitellä oman seminaarin kirjoittamisen kannalta, mitä artikkeleista voidaan oppia tieteellisen kirjoituksen laatimista silmällä pitäen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö tehdään kotitehtävänä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kotitehtävässä analysoidaan hankalia sopimusoikeudellisia oikeustapauksia. Lukupiiri- ja oikeustapausseminaariosallistuminen arvioidaan asteikolla 0-5. Seminaari ja siihen liittyvä kirjoitus arvioidaan asteikolla 0-20 pistettä. Kokonaisarvosana muodostuu kotitehtävän (30 prosenttia kokonaisarvosanasta), seminaarin (60 prosenttia kokonaisarvosanasta) ja lukupiiri- ja oikeustapausseminaariosallistumisen (10 prosenttia) hyväksytyistä suorituksista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Hemmo, Mika (toim. Justus Könkkölä ja Olli Norros), Sopimusoikeuden oppikirja, 2009, ISBN 978-952-14-1323-0

Wilhelmsson, Thomas, Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot, 2008, ISBN 978-952-14-1254-7

Opettajan osoittamat artikkelit.

Moodle2:ssa ilmoitetut säädökset

Lisätietoja

AJANKOHTA: I periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa seminaaripalautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto