Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2220 Yritysverotus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

-Syventää yritysverotukseen liittyvää osaamista erityisesti yritysverotuksen erityiskysymyksissä sekä kansainvälisessä yritysverotuksessa

- selvittää yritysverotusta koskevien uudistusten ja uudistustarpeiden taloudelliset ja poliittiset tavoitteet

Sisältö

- Yritysverotuksen keskeisimmät muutokset
- sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen verokohtelu
- eri yhtiömuotojen pääoman hallinta
- yritysverotusta koskevat direktiivit

Toteutustavat

Luento-opetus: 10 t
Pienryhmäopetus: 20 t (syksy) + 20 t (kevät)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tenttikirjallisuus suoritetaan yhtenä tenttinä. Ensimmäisen lukukauden aikana laaditaan kirjallinen harjoitustyö (esim. tutkimussuunnitelma), jota käsitellään alkuseminaarissa. Toisen lukukauden aikana laaditaan noin 20 sivun mittainen aine, jota käsitellään loppuseminaarissa.
Tutkielman ohjepituus on 70 - 90 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helminen, Marjaana, EU-vero-oikeus, 2012

Immonen, Raimo - Ossa, Jaakko - Villa, Seppo, Henkilöyhtiön pääoman hallinta (2012)

Immonen, Raimo, Yritysjärjestelyt (2012)

John G. Head - Richard Krever (toim) Tax Reform in the 21 st Century (2009), s. 355 - 438 (Business Tax Reform: Structural and Design Issues)

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2014 - KL 2015 JA SL 2015 - KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Syyslukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto