Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2232 Sopimusoikeus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
OTT Mika Viljanen
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Syventävissä opinnoissa opiskelija syventyy sopimusoikeuteen tutkimuksellisen työskentelyn kautta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa syvällisen ymmärryksen sopimusoikeudellisesta normimateriaalista, tutkimuksesta ja teorioista.
Opiskelija harjaantuu pitkäjänteiseen itsenäiseen asiantuntija- ja tieteelliseen työskentelyyn.
Opiskelijan argumentatiiviset ja tiedontuottamiskyvyt kehittyvät.

Sisältö

- Velvoiteoikeuden yleiset opit
- Sopimusoikeudelliset erityiskysymykset
- Sopimustoiminnan ja taloudellisen toiminnan kytkökset

Toteutustavat

Syyslukukausi 2015:
Alkutilaisuus, syyskuun alku, 2 t
Lukupiiri, 18 t, joissa käydään läpi opiskelijoiden alustusten pohjalta alkutilaisuudessa ilmoitettavat velvoite- tai vahingonkorvausoikeudelliset artikkelit. Seminaarissa on 3-6 tilaisuutta syyskuun loppupuolelta alkaen.
Yhteisiä luentoja erikoistumisjakson kanssa (9 t).
Luentotyöpaja (10 t). Luentotyöpajassa opiskelijat valmistelevat esityksiä sopimusoikeudellisista kysymyksistä.
Gradu alkuun -työpaja (8 tuntia, joulukuu). Opiskelija esittelee tutkimussuunnitelmansa ja 10 sivun näytteen gradu-tekstistä.
Kevätlukukausi 2016:
Gradu valmiiksi työpaja (8 tuntia, helmi-maaliskuu)
Luentoja, 7-10 tuntia.
Huhti-toukokuussa järjestetään tutkielmien etenemisen mukaan loppuseminaari, 24 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemasta, opettajan hyväksymystä velvoiteoikeudellisesta tai siihen läheisesti liittyvästä aiheesta. Opetukseen on osallistuttava pysyväismääräysten edellyttämällä tavalla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: Numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: Hyväksytty - hylätty Tutkielma: Pysyväismääräysten mukaan

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja seminaarit

Opettajan kanssa sovittava noin 1000 sivun laajuinen kirjallisuuspaketti, johon sisältyy vähintään 500 sivua muuta kuin suomalaista materiaalia.

SÄÄDÖSLUETTELO:

Kirjallisuudessa mainittu lainsäädäntö

Lisätietoja

SL 2015-KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Syyslukukaudella 2015 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto