Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2242 Asianajajan perhe- ja perintöoikeus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Perhe- ja perintöoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2015-2016

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa monipuolisen kuvan erityisesti asianajajan työn kannalta keskeisestä perhe- ja perintöoikeudesta, kuten osituksesta, perintöoikeudesta ja testamenteista sekä lapsia koskevien asioiden järjestämisestä perhe-elämän muutostilanteissa. Tutkielmaa tehdessään opiskelija hankkii syvälliset tiedot valitsemastaan erityiskysymyksestä, oppii hankkimaan tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti.

Sisältö

- aviovarallisuusoikeus
- perimys, kuolinpesän hallinto ja perinnönjako
- testamenttioikeus
- lapsen huolto ja elatus
- kansainväliset perhetilanteet

Toteutustavat

Syyslukukausi:
- alkuluennot ja asiantuntijavierailut 14 tuntia
- lukupiiri 6 tuntia
- alkuseminaari lukukauden lopussa, jossa jokainen esittelee tutkielman aiheensa ja suunnittelemansa jäsennyksen.
Kevätlukukausi:
- loppuseminaari lukukauden jälkipuoliskolla, jossa jokainen kertoo tutkielmansa senhetkisestä vaiheesta ja pitää esitelmän tutkielmansa yhden (lähes) valmiin pääluvun pohjalta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kirjallinen tentti JA luennot JA lukupiiri JA seminaarit JA tutkielma

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3 - 5 Seminaari: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Ajankohta: SL 2015 - KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen. Syyslukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto