Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2229 Rikosoikeus, vastuu ja vastuuseen asettaminen 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hankkii valmiuksia tunnistaa tutkimuksellisten artikkeleiden keskeiset tavoitteet
- Opiskelija kykenee antamaan vertaisopetusta
- Opiskelija kehittää oikeudellisen argumentoinnin taitoja
- Opiskelija osaa laatia tutkimuksellisen opinnäytteen
- Opiskelija hankkii valmiuksia oikeustieteellisten jatko-opintojen suorittamiseen

Sisältö

- Rikosoikeustutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja erilaiset tutkimukselliset näkökulmat rikosoikeuteen
- Rikosoikeuden yleisten oppien ja tunnusmerkistöjen keskinäissuhteet
- Rikos- ja prosessioikeuden vuorovaikutus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 40 t 0 t

Luento-opetus JA ryhmäopetus JA itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Kevätlukukausi:
- Alkukokous, metodilukupiiri, dispositioiden käsittely, tutkimussuunnitelmaseminaari

Syyslukukausi:
- Kirjallisuusanalyysi, vierailu korkeimpaan oikeuteen ja asianajotoimistoon, loppuseminaari
Opiskelija kirjoittaa tutkielman (ohjepituus 70-90 sivua) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Yksi seuraavista teoksista:

Hahto, V.: Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu 2004; Ruuskanen, M.: Hätävarjelu ja parisuhdeväkivalta 2005; Pirjatanniemi, E.: Vihertyvä rikosoikeus 2005; Melander, S.: Kriminalisointiteoria 2008; Knuts, M: Kursmanipulation på värdepappersmarknaden 2010; Koistinen, J.: Talousrikos Venäjällä 2012; Vihriälä, H.: Tahallisuuden näyttäminen 2012; Hakamies, K.: Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa 2012 tai muu opiskelijan kanssa sovittava tutkimuksellinen teos

2. Yksi seuraavista: Asp, P. - Ulväng, M. - Jareborg, N.: Kriminalrättens grunder 2010; Duff, R.A.: Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law 2007; Duff, R.A. – Green, S. (eds.): Defining Crimes. Essays on the Special Part of the Criminal Law 2005; Ashworth, A.: Principles of Criminal Law 2009 (tai uudempi painos)

3. Opiskelijan kanssa erikseen sovittava aineisto, jonka laajuus on noin 200 sivua)

Materiaali tentitään kahdessa osassa siten, että 1. kohdan aineistosta tehdään kirjallisuusanalyysi ja kohdat 2-3 tentitään joko kotitenttinä (suositus) tai kirjatenttinä. Tentittävä aineisto sovitaan tutkielman aihepiiriä ja tutkimuksellisia näkökulmia tukevaksi.

Lisätietoja

Ajankohta: KL 2016 - SL 2016

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Kevätlukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Rikosoikeuden syventävien opintojen asiakokonaisuuden tilalla kevätlukukaudella 2015 alkoi asiakokonaisuus OTMU2244 Oikeushenkilön rangaistusvastuu ja työturvallisuusrikokset 60 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto