Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2223 Osakeyhtiö 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Mähönen
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Suomen osakeyhtiöoikeuden historiallisen taustan, yleiset piirteet ja yksityiskohtaiset sääntelyratkaisut.

Sisältö

Erityinen huomio kiinnitetään osakeyhtiön sääntelyn peruslähtökohtiin sekä yrityksen varojen hankintaa ja käyttöä, yrityksen toiminnan ja hallinnon organisaatiota sekä rahoitusvälineitä koskeviin erityiskysymyksiin. Kurssiin liittyvät luennot liittyvät osakeyhtiöoikeuden peruslähtökohtiin sekä osakeyhtiöiden eurooppalaiseen ja kansalliseen sääntelyyn. Myös seminaari- ja tutkielmatyöskentelyä pyritään suuntaamaan kysymyksiin, jotka ovat relevantteja osakeyhtiöiden sääntelyn kannalta.

Toteutustavat

Ks. opetussuunnitelmat ja Moodle2:ssa annettava ohjeistus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Mähönen, Jukka - Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääoman rakenne ja yhtiön toiminnan muutokset, uusin painos

Mähönen, Jukka - Villa, Seppo: Osakeyhtiö III: Corporate Governance, uusin painos

Kirjatentti koostuu opiskelijan kanssa sovittavin osin edellä mainituista kirjoista siten, että kirjatentin laajuus on yhteensä n. 1.000 sivua

Tenttikirjallisuudesta voidaan sopia vastuullisen opettajan kanssa toisinkin opiskelijan tutkielmatyöskentelyn suuntautumista paremmin vastaavalla tavalla.

Lisätietoja

Opintokokonaisuus on peruttu lukuvuodelta 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
OTMU2223 Osakeyhtiö
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto