Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2246 Oikeudellinen argumentaatio 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
professori Raimo Siltala
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Mitä on oikeudellinen argumentaatio? Miten tuomioistuinratkaisu pitäisi perustella, jotta se olisi lainmukainen ja hyväksyttävä? Millaisia käsityksiä oikeudellisesta ratkaisuharkinnasta ja päätöksenteosta on esitetty modernissa oikeusteoreettisessa ja oikeusvertailevassa kirjallisuudessa? Miten muiden erityistieteiden opilliset konventiot välittyvät osaksi tuomarin ratkaisuharkintaa ja oikeustiedettä?

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan oikeutta ja oikeudellisten ratkaisujen perustelemista modernin oikeudellisen argumentaatioteorian näkökulmasta. Työvälineitä tähän tarjoavat esimerkiksi moderni kielifilosofia, vertaileva oikeustiede, oikeuspsykologinen päätöksentekoteoria ja analyyttinen oikeusteoria.

Sisältö

- oikeustieteen metodikysymykset
- oikeudellinen ratkaisuharkinta ja päätöksentekoteoria
- oikeustieteen teoria ja suhde muihin tieteisiin

Toteutustavat

Luennot, seminaari, kirjallinen lopputyö.

Tenttikirjallisuus voidaan suorittaa syventävien opintojen tenttipäivinä.

Dispositioseminaarissa jokainen osallistuja esittelee loppututkielmansa tutkimussuunnitelman. Loppuseminaarissa jokainen esittelee noin 20 sivun pituisen kirjoituksen, joka on osa varsinaista loppututkielmaa (n. 70-90 s.).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 1-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus ja suositeltu oheismateriaali sovitaan projektin alussa professorin kanssa.

Lisätietoja

Ajankohta: KL 2016 - SL 2016

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Kevätlukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.
Ryhmäkoko: Yleisten määräysten mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto