Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1070 Oikeudenkäynti 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettavat Tuuli Hong ja Anna Hurmerinta
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään aikaisempaa syvällisemmin oikeudenkäyntimenettelyyn. Opintojakso koostuu oikeudenkäynnistä ja seminaarityöstä. Opintojakson suoritustapoina ovat osallistuminen opetukseen, oikeudenkäyntiasiakirjojen laatiminen, esiintyminen suullisesti oikeudenkäynnissä sekä seminaarityön laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla pyritään antamaan opiskelijoille oikeudenkäyntiasioiden hoitamisessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja, erityisesti esiintymistä oikeudenkäynnissä kirjallisesti ja suullisesti. Samalla opiskelija oppii jäsentämään oikeudenkäyntimenettelyä prosessioikeuden peruskäsitteiden avulla.

Sisältö

- Käräjä- ja hovioikeusmenettely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

- Luento-opetus ja oikeudenkäynnit yht. 27 t, sisältäen pääkäsittelyt (2 päivää) helmi-/maaliskuun vaihteessa.
- Pienryhmätyöskentely: Oikeudenkäynneissä kukin ryhmä valmistelee haastehakemuksen ja vastineen sekä esiintyy kantajan, vastaajan tai tuomioistuimen roolissa. Opiskelijat esittävät myös asianosaisia ja todistajia.
- Dispositioseminaarit ja loppuseminaarit
- Seminaareja 6 t/ryhmä. Seminaariesitelmien käsittelyä varten osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään
- Itsenäinen työskentely: Seminaariesitelmän laatiminen, opponoinnin valmistelu ja muiden esitelmiin perehtyminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja oikeudenkäyntiin.
Oikeudenkäyntiasiakirjojen laatiminen ja suullinen esiintyminen.
Seminaarityön (15-20 s.) laatiminen.
Opintojakson suorittaminen edellyttää 75 % läsnäoloa a) oikeudenkäynneissä (valmisteluistunnot ja pääkäsittelyt) ja b) oman ryhmän seminaareissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana määräytyy oikeudenkäynnin ja seminaarityön perusteella siten, että kummankin painoarvo on 50 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijat saavat opintojakson alussa luettelon oheiskirjallisuudesta.

Lisätietoja

AJANKOHTA: III Periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
Opintojakson yhteydessä laadittavasta ON-opinnäytteestä on sovittava erikseen vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto