Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1056 Oikeudellisen ratkaisun perusteleminen 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Raimo Siltala
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on opiskelijoiden perehdyttäminen oikeudellisen ratkaisun perustelemiseen yleisen oikeusteorian ja oikeusvertailun näkökulmasta arvioituna.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää oikeusteoriakirjallisuudessa esitettyihin käsityksiin siitä, millainen on lainmukainen ja hyväksyttävä tapa perustella oikeudellinen ratkaisu. Toisaalta arvioidaan oikeusvertailevasti, miten tuomioistuimet ja muut lainsoveltajat tosiasiallisesti perustelevat tekemänsä oikeudelliset ratkaisut. Erityisesti arvioidaan oikeusnormien ja juridisten konstruktioiden merkitystä prejudikaattien perusteluissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Aktiivinen osallistuminen luento- ja seminaariopetukseen sekä seminaarikirjoituksen laatiminen ja sen puolustaminen seminaarissa. Luentosarjaan liittyy mahdollisesti vierailuluentoja teemaluentopäivänä lokakuun alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosana määräytyy seminaarityöskentelyn (60%) ja kirjallisuustentin (40%) perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

- Virolainen, Jyrki & Martikainen, Petri: Tuomion perusteleminen. Talentum, 2010.

- Sanna-Maria Klemetti: Juridiset konstruktiot ja prejudikaatit. Rakenneanalyyttinen tutkimus oikeudellisista konstruktioista tuomioistuinratkaisun perusteluissa (ilmestyy 2014), siihen asti luetaan: MacCormick, Neil & Summers, Robert S., eds.: Interpreting Statutes. A Comparative Study. Aldershot: Dartmouth, 1991, s. 1-27, 73-212 (kursorisesti), 359-544.

- MacCormick, Neil & Summers, Robert S., eds.: Interpreting Precedents. A Comparative Study. Aldershot, Brookfeld USA, Singapore, Sydney: Ashgate/Dartmout, 1997, s. 1-188, 315-406, 437-550.

Lisätietoja

AJANKOHTA: I periodi.
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto